بازی کارتی پاییز موریا

پاییز موریا   معرفی کوتاه: یک بازی با مکانیک جانمایی کارگر(ورکر پلیسمنت) که تو اون به حفاری معادن و ساخت قلعه می پردازید. این بازی توسط لوییز بروه طراحی و توسط روبیک گیمز باز نشر شده است. بازی پاییز موریا یک …